Dostupnost hitne kontracepcije u zemljama Europske Unije

Listopad 2014.

Metode hitne kontracepcije (HK) dostupne su u većini zemalja članica Europske Unije (EU) već više od 15 godina. Unatoč tome, malo je informacija o dostupnosti HK. U 2012-13, provedena je anketa o dostupnosti HK od strane Europskog konzorcija za hitnu kontracepciju (ECEC). Stručnom anketom ispitan je: pravni status različitih metoda HK; tko ju može propisvati i mjesta nabavke, cijena i mogućnost subvencije, dostupnost podataka o procijenjenoj učestalosti korištenja i smjernicama za propisivanje i uobičajenoj praksi propisivanja na razini svake članice EU.

U ovom letku sažeta su glavna otkrića ankete do lipnja 2014. i odnose se samo na zemlje članice EU. Ako postoje zakoni koji se odnose samo na neke regije u pojedinim državama, oni nisu bili uključeni u ovaj letak. Za više informacija o dostupnosti HK, molimo Vas da posjetite country by country information dio ECEC-ove web-stranice.

Ako mislite da su podaci iz ovog letka netočni ili zastarjeli, molimo da nas kontaktirate na Info[at]ec-ec.org. Online verzija ovog letka (na engleskom jeziku) dostupna je na www.ec-ec.org/resources/publications.

ŠTO JE HITNA KONTRACEPCIJA?

Hitna kontracepcija, poznata i pod nazivima „postkoitalna kontracepcija“ ili „pilula za dan poslije“ odnosi se na metode kontracepcije koje žene mogu korsititi za sprječavanje trudnoće nakon nezaštićenog ili nepravilno zaštićenog spolnog odnosa. Pravovremena dostupnost HK je bitna stavka za osiguravanje ženskih reproduktivnih prava i zdravlja.

Trenutno postoje tri glavna tipa HK dostupna u zemljama EU:

  • Oralni hitni kontraceptiv sa levonorgestrelom (LNG-HK)
  • Oralni hitni kontraceotiv s ulipristal acetatom (UPA-HK)
  • Implantacija intrauterinog uloška sa bakrom (Cu-IUD)

Postoje i druge vrste hitne kontracepcije, kao što su pilule sa niskom dozom mifepristona dostupne u Rusiji, Kini, Vijetnamu i u nekim članicama Zajednice Neovisnih Država (CIS). Ta vrsta HK trenutno nije dostupna u EU. Starija vrsta HK, naziva „Yuzpe“ sastoji se od veće doze uobičajenih kontracepcijskih pilula sa progestinima i estrogenima. Korištenje ove vrste HK postalo je marginalno u zapadnim zemljama zbog smanjene učinkovitosti.

GDJE JE HK DOSTUPNA?

Oralni hitni kontraceptiv sa levonorgestrelom (LNG-HK) dostupan je u svim članicama EU osim Malte, a UPA-HK dostupan je u svim članicama EU osim Malte i Estonije. Intrauterini ulošci sa bakrom također su dostupni u EU, no u Malti nije dozvoljena njihova upotreba kao HK. Stjecajem okolnosti i zbog financijske krize, od 2013. HK nije dostupna na Cipru.

GDJE JE POTREBAN RECEPT?

LNG-HK se može dobiti u ljekarni bez recepta u svim članicama EU, osim u Njemačkoj, Italiji i Poljskoj, gdje je za to potreban recept. Trenutno, recept je potreban za izdavanje UPA-HK u svim članicama EU gdje je isti dostupan (op. prev. UPA-HK moguće je sada nabaviti bez recepta u većini članica EU, među kojima je i Hrvatska). Recpet je potreban i za umetanje Cu-IUD.

(Za više informacija o LNG-HK hitnoj kontracepciji, odnosno više o pravilnoj primjeni bezreceptnih hitnih kontraceptiva koji sadrže ulipristal acetat i levonorgestrel, preporučamo Vam da posjetite ovu stranicu.)

SLOBODNA PRODAJA (OTC) VS. UZ SAVJETOVANJE S OSOBLJEM (BTC) 

U zemljama gdje je LNG-HK dostupna bez recpeta, postoje dva glavna načina izdavanja (vidi Tablicu 1). U 15 zemalja (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Latvija, Lituanija, Luksemburg, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno kraljevstvo), LNG-HK se ne mogu naći na policama na otvorenom i osoba ih treba zatražiti direktno od osoblja. U deset zemalja (Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Švedska), LNG-HK je dostupna na policama, bez da osoba mora zatražiti lijek od osoblja.

Dostupnost HK, ovisno o obavezi savjetovanja sa osobljem, značajno utječe na stopu korištenja kod žena. U nedavno provedenoj internetskoj anketi među 7170 seksualno aktivnih žena dobi 16 – 46 godina iz Francuske, Njemačke, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva, gotovo trećina žena osjećala se nelagodno ili osuđivano pri dobavljanju iste1. 

DOBNA GRANICA

U četiri zemlje postoji dobna granica za dobavljanje HK. Oni mlađi od 16 godina u Bugarskoj i Češkoj i oni mlađi od 15 u Finskoj ne mogu nabaviti LNG-HK bez recepta. U Poljskoj, žene mlađe od 18 trebaju pristanak roditelja za dobivanje recepta za HK.

GDJE SE HK MOŽE NABAVITI?

Postoji značajna razlika što se tiče mjesta nabavke HK (vidi Tablicu 2). U svim zemljama, HK je dostupna u ljekarnama. U mnogim zemljama ona je dostupna i u klinikama za planiranje obitelji, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i javnim bolnicama. U Francuskoj i u Ujedinjenom kraljevstvu (UK), HK je dostupna u običnim trgovinama,direktno i preko interneta.

TKO MOŽE NAPISATI RECEPT ZA HK?

U zemljama gdje je LNG-HK dostupna bez recepta, i drugi zdrastveni radnici osim doktora ih smiju prepisati. U tim slučajevima, recept je često potreban više zbog mogućnsti subvencije dijela cijene, nego za dostupnost iste. Zanimljiv model njege je naprimjer onaj u kojem doktori i drugi zdrastveni radnici surađuju da bi omogućili propisivanje HK. Ti radnici uključuju medicinske sestre, primalje i farmaceute. U Ujedinjenom Kraljevstvu, za to služe ‘patient group directives’(op.prev. – pisana uputa za zdrastvene radnike koja im služi kao pomoć pri distribuciji lijekova za određene grupe pacijenata).

UOBIČAJENA PRAKSA

Ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da će LNG-HK imati teratogene učinke uslijed uzimanja u bilo kojem stadiju trudnoće. Trenutni dokazi ukazuju na to da UPA u dozi korištenoj za HK neće učiniti nikakvu štetu trenutnoj trudnoći, no još uvijek ima malo dostupnih podataka2 pa bi stoga mogućnost trudnoće trebala biti isključena prije korištenja UPA-HK. U praksi, testovi za trudnoću ili zdjelični pregledi nisu potrebni prije izdavanja HK. Samo u Italiji je obavezan test na trudnoću prije propisivanja UPA-HK. U drugim zemljama, testovi na trudnoću ili ginekološki pregledi mogu biti zatraženi samo od strane nekih liječnika ili pod posebnim okolnostima, kao što je postojanje sumnje na trudnoću.

PROCJENA UČESTALOSTI KORIŠTENJA HK

Petnaest od 28 zemalja članica EU vodi statistiku o korištenju HK (vidi Tablicu 3): Te zemlje su: Austrija, Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Italija, Latvija, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska i UK. Podaci pokazuju značajne razlike u korištenju unutar područja EU. Najveći postotak žena koje su koristile HK je u UK (61%) i Švedskoj (59%). U većini zemalja, oko 20% žena je minimalno jednom koristilo HK. U Njemačkoj je taj postotak najniži (13%). Udio žena koje su koristile HK u prošlih 12 mjeseci varira od ispod 1% (Belgija) do 18% (Bugarska). Drugdje se taj postoak kreće od 2 do 7 %.

U zemljama gdje je HK dostupna bez recepta, većina žena preferira nabavljanje HK direktno iz ljekarne i manje od 10% prvo odu po recept. No, podaci iz Španjolske i UK pokazuju da u tim zemljama, otprilike jedna trećina korisnika nabavlja HK bez recepta, a druge dvije trećine nabavljaju HK iz bolnica i sl. Ovo može biti odraz razlika u sistemu zdravstvene skrbi. Podaci o ponovljenoj upotrebi su oskudni, ali ukazuju na to da je ponovljena upotreba rijetka. Portugal ima najveću stopu ponovljenog korištenja, sa 3,7% žena koje su u porteklih 12 mjeseci više nego jednom koristile HK. U drugim zemljama o kojima su podaci dostupni, taj udio je bio 2% ili manje. Ne postoji podaci o korištenju Cu-IUD kao HK.

CIJENE I MOGUĆNOST SUBVENCIJE TROŠKOVA 

Postoje velike razlike u cijeni HK diljem EU. UPA-HK je uglavnom skuplja od LNG-HK u svim članicama EU. LNG-HK su najjeftinije u Francuskoj i UK, gdje se mogu nabaviti za 7 €. U UK je i UPA-HK najjeftinija i košta 20€. Više cijene su slučaj u Irskoj, gdje je cijena LNG-HK 41 €, a 58 € za UPA-HK.

Razni mehanizmi parcijalne ili potpune subvencije troškova postoje u sedam zemalja: Belgija, Francuska, Njemačka, Irska, Nizozemska, Španjolska i UK. U nekim zemljama, HK je javno subvencionirana i žene je mogu dobiti besplatno iz nekih ustanova, kao što su klinike za planiranje obitelji, javne bolnice, centri primarne zdravstvene zaštite i čak ljekarne u nekim dijelovima UK. U 16 zemalja (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Mađarska, Italija, Latvija, Lituanija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija), korisnica sama snosi ukupni trošak HK.

Tablica 1: Pravni status LNG-HK

OTC BTC SAMO NA RECEPT NEDOSTUPNO
Bugarska > 16**

Cipar

Češka Republika > 16**

Danska

Estonija

Nizozemska

Portugal

Rumunjska

Slovačka

Švedska

Austrija

Belgija

Finska > 15**

Francuska*

Grčka

Hrvatska

Irska

Latvija

Lituanija

Luksemburg

Slovenija

Španjolska

UK

 

Njemačka

Mađarska

Italija

Poljska

Malta

*Moguće je kupiti LNG-HK preko interneta, dakle „OTC“

**Potreban je recept za djevojčice mlađe od navedenih dobnih granica

 

Tablica 2: Dostupnost HK u pojedinačnim članicama EU

PRAVNI STATUS LNG-HK DOSTUPNOST UPA-HK OPSKRBLJIVAČI PROPISIVAČI
Austrija BTC Da Ljekarne Samo liječnici
Belgija BTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Bugarska OTC>16 Da Ljekarne Samo liječnici
Hrvatska BTC Da Ljekarne Samo liječnici
Cipar OTC Da Ljekarne Samo liječnici
Češka Republika Samo uz recept Da Ljekarne Samo liječnici
Danska OTC Da Ljekarne, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Estonija OTC Ne Ljekarne Liječnici, farmaceuti, primalje, mediciske sestre
Finska BTC>15 Da Ljekarne, bolnice, škole, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Francuska BTC Da Ljekarne, bolnice, škole, klinike za planiranje obitelji, web-stranice Liječnici, farmaceuti, primalje, mediciske sestre
Njemačka Samo uz recept Da Ljekarne, bolnice i drugi medicinski centri, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Grčka BTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Mađarska Samo uz recept Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji Samo liječnici
Irska BTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji, doktori opće prakse Liječnici, LNG-HK mogu i farmaceuti
Italija Samo uz recept Da Ljekarne Samo liječnici
Latvija BTC Da Ljekarne Samo liječnici
Lituanija BTC Da Ljekarne Liječnici, LNG-HK mogu i farmaceuti
Luksemburg BTC Da / /
Malta Nedostupno Nedoostupno / /
Nizozemska OTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji, drogerije Samo liječnici
Poljska Samo uz recept Da Ljekarne Samo liječnici
Portugal OTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji, ustanove primarne zdravstvene zaštite Liječnici, LNG-HK mogu i farmaceuti i medicinske sestre
Rumunjska OTC Da Ljekarne, klinike za planiranje obitelji Liječnici, farmaceuti
Slovačka OTC Da Ljekarne Samo liječnici
Slovenija BTC Da Ljekarne Samo liječnici
Španjolska BTC Da Ljekarne Samo liječnici
Švedska OTC Da Ljekarne, bolnice, klinike za planiranje obitelji Liječnici, primalje
UK BTC Da Ljekarne, bolnice, škole, klinike za planiranje obitelji, web-stranice Liječnici, medicinske sestre, LNG-HK mogu i farmaceuti

 

 

Tablica 3: Stopa korištenja HK za pojedinu članicu EU*

Udio žena koje su barem jednom koristile HK (%) Udio žena koje su koristile HK u posljednjih 12 mjeseci (%) Udio HK kupljen bez recepta (%) Udio žena koje su koristile HK u posljednjih 12 mjeseci 2 ili više puta (%)
Austrija 18 (2012)
Belgija 0,6 (2004)
Bugarska 38 (2012) 18 (2012) 2 (2010)
Danska 20 (2010) 99
Estonija 21 (2007)
Francuska 22 (2010) 4,5 (2010) 95 (2013) 1,4 (2010)
Njemačka 13 (2011)
Italija 2,5-2,7 (2009) 0,3 (2009)
Latvija 2 (2011)
Nizozemska 21 (2009) 2 (2009) 0,5 (2009)
Portugal >95% (2012) 3,7 (2006)
Slovačka 96,88 (2011) 0,1-1 (2011)
Španjolska 14,1 (2011) 3,9 (2011) 33,9 (2011) 0,42 (2011)
Švedska 59 (2011) 4 (2012) >90
UK 61 (2010) 7 (2008-2009) 33 (2002) 1-2 (2000-2002)

*Samo zemlje koje su vodile statistiku su uključene. Da biste vidjeli izvore podataka, molimo posjetite profil svake zemlje na http://www.ec-ec.org

 

1 Nappi, R. et al. Use of and attitudes towards emergency contraception: A survey of women in five European countries.The European Journal of Contraception and Reproductive health Care, 2014; 19: 93–101

2 European Consortium for Emergency Contraception. Emergency contraception. A guideline for service provision in Europe.February 2014